Ročný plán informačných a propagačných aktivít 2018

Monitorovací výbor programu Interreg Poľsko – Slovensko schválil ročný plán informačných a propagačných aktivít na rok 2017. Plán určuje hlavné smery komunikácie zameranej na rôznych príjemcov programu.

Ponuka programu na tento rok predpokladá viac ako 40 informačných stretnutí, školení, diskusných panelov a miestnych podujatí, na ktorých sa zúčastnia pracovníci spoločného technického sekretariátu programu. Uskutočnia sa aj stretnutia v menšom meradle, na rôznych miestach pohraničia. Budú zamerané na potenciálnych prijímateľov a ich hlavným cieľom bude pomôcť lepšie pochopiť predpoklady programu. Spoločný technický sekretariát, regionálne kontaktné body a euroregióny uskutočnia celkovo viac ako 15 školení pre viac ako 600 potenciálnych žiadateľov a prijímateľov programu. 

Aktuálne informácie a výzvach, organizovaných školeniach a miestnych podujatiach budú predstavené v tlači, na webovej stránke programu a prostredníctvom regionálnych kontaktných bodov a euroregiónov.

Úplný zoznam je dostupný v pláne aktivít na rok 2018 (v prílohe).

obrazek