RKB v podkarpatskom vojvodstve a Karpatský Euroregión na slávnostnom podujatí Ekogala 2021

Regionálny kontaktný bod sa v dňoch 11. – 12. decembra 2021 opätovne zúčastnil na propagačnej akcii Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko počas podujatia Ekogala, ktoré sa konalo vo Výstavnom a kongresovom centre G2A Arena v Jasionke.

 

Na stánku boli spoločne so Združením Karpatský Euroregión Poľsko propagované výsledky projektov realizovaných v tejto perspektíve. Návrh stánku nadväzoval na charakter podujatia a bol vizuálne spojený s projektmi „Tradičné chute Karpát – dedičstvo pohraničia v prospech rozvoja“ a „EtnoCarpathia“. Na stánku nechýbali jedlá z tradičnej karpatskej kuchyne ani miestne produkty, ktoré ponúkali na ochutnávku výrobcovia zastupujúci cieľové skupiny projektov.

Počas veľtrhu mali návštevníci stánku programu Interreg PL-SK príležitosť oboznámiť sa s úspechmi implementovaného Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a tiež zúčastniť sa na workshopoch tradičnej krížikovej výšivky a výroby vianočných dekorácií. Napriek pandemickým opatreniam sa prezentácia pripravená na stánku tešila veľkému záujmu. 

obrazek   obrazek