RKB Podkarpatská oblasť: Správa o májovom víkende na Wilczaku

29. mája 2022 sa Regionálny kontaktný bod Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v Rzeszowe zúčastnil na „Májovom víkende na Wilczaku“ v Błażowej. Počas tohto podujatia zamestnanci RKB poskytovali informácie o Programe a tiež propagovali projekty, ktoré už v ňom boli zrealizované.

 

Početné obecenstvo prítomné počas podujatia sa tiež mohlo dozvedieť viac o cezhraničnej spolupráci medzi Poľskom a Slovenskom počas vedomostnej súťaže o Programe Interreg PL-SK. Víťazi získali atraktívne ceny s logom Programu, ktoré im určite budú užitočné počas blížiacej sa dovolenkovej sezóny. Účastníci „Májového víkendu na Wilczaku“ si radi ochutnali regionálne jedlá a pozreli stánky s remeselníckymi výrobkami. Najmladší sa hrali v špeciálne pripravenej detskej zóne a dospeli si mohli vypočuť vystúpenie finalistu súťaže relácie „Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2021" Miłosza Skierského, ľudovej kapely „Młoda Harta“ a „The FoxCats“. Počas pikniku sa tiež konala cyklistická túra, na ktorej sa zúčastnili členovia Rzeszowského cyklistického spolku a Cyklistického spolku z Przeworska.