Reportáž zo IV. Európskeho kongresu samospráv v Krakove

V dňoch 26. až 27. apríla sa v hlavnom meste Malopoľského vojvodstva uskutočnil IV. Európsky kongres samospráv. Tento rok sa na podujatí zúčastnilo viac ako 2 tisíc hostí. Medzi nimi zástupcovia regionálnych samospráv z krajín Európy, predstavitelia verejnej správy, samospráv, sveta podnikania a mimovládnych organizácií. Organizátori kongresu – nadácia Inštitút východných štúdií a mesto Krakov – pripravili takmer 70 podujatí. Patrili medzi ne programové bloky, prednášky, panelové diskusie, workshopy a prezentácie.

obrazek

Počas kongresu sa diskutovalo o otázkach z oblasti financií, hospodárstva a inovácie. Účastníci podujatia mali príležitosť zúčastniť sa na tematických líniách spojených s komunitou a životným prostredím. Politika súdržnosti po 2020: lepšie riadenie pre múdrejšie výdavky, Súčasné priemyselné mestá, Sociálne hospodárstvo – hľadanie najlepších riešení – to sú niektoré z tém diskusií, ktoré sa uskutočnili v Krakove. 
V programe IV. ročníka EKS nechýbali ani body venované problematike cezhraničnej spolupráce a smerovaniu rozvoja v oblastiach pohraničia. V rámci tematických oblastí boli zorganizované panelové stretnutia, workshopy a stretnutia s expertmi.

obrazek


Program Interreg Poľsko – Slovensko bol jedným zo spolutvorcov informačného bodu v rámci Centra európskych projektov. Zástupcovia STS Krakov spoločne s pracovníkmi sekretariátov Poľsko – Sasko, Poľsko – Bielorusko – Ukrajina a Poľsko – Rusko poskytovali konzultácie, odpovedali na otázky týkajúce sa budúcich a aktuálnych výziev, a taktiež prezentovali aktuálne úspechy programov.

obrazek