Reportáž z konferencie v Bratislave

5. júna 2024 sa v Bratislave uskutočnilo informačné seminárium s názvom "Možnosti finančnej podpory v kultúre a kreatívnom priemysle", zorganizované Platformou pre kultúrny a kreatívny priemysel, pôsobiacou pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.

Cieľom stretnutia bolo sprostredkovať kľúčové informácie o dostupných dotačných programoch a finančnej podpore pre sektor kultúry a kreatívnych priemyslov na Slovensku, a to na medzinárodnej, štátnej a regionálnej úrovni. Podujatie sa konalo v priestoroch HubHub na Mlynských nivách, kde účastníci mohli získať cenné informácie o kľúčových programoch financovania. Zástupcovia Spoločného sekretariátu a Regionálneho kontaktného bodu v Žiline mali možnosť stretnúť sa s odborníkmi z rôznych oblastí a získať aktuálne informácie o možnostiach finančnej podpory.

Seminár začal o 13:00 prezentáciami programov na medzinárodnej úrovni, medzi ktoré patrili:

 • Kreatívna Európa 
 • Nový európsky Bauhaus  
 • Erasmus+  
 • Horizont Európa - Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • UNESCO
 • CERV 
 • EIT Culture & Creativity
 • Medzinárodný vyšehradský fond
 • Programy Interreg, vrátane Programu Interreg Poľsko - Slovensko.

Druhá časť seminára, trvajúca od 16:00 do 17:30, sa sústredila na programy na štátnej a regionálnej úrovni, ako sú:

 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Slovak Business Agency 
 • Fond na podporu umenia 
 • Audiovizuálny fond 
 • Fond na podporu kultúry národnostných menšín a zástupcovia vybraných samospráv

Počas celého popoludnia, od 16:00 do 19:00, prebiehali paralelne individuálne konzultácie a networking, ktoré umožnili účastníkom nadviazať nové kontakty a získať odborné rady, vrátane informácií o Programe Interreg Poľsko – Slovensko. Záznam z podujatia je dostupný na kanáli YouTube PKKP Možnosti finančnej podpory v kultúre a kreatívnom priemysle - YouTube

Ďakujeme všetkým účastníkom a organizátorom za úspešné podujatie plné hodnotných informácií a inšpirácie.