Rekonštrukcia stavby Historickej lesnej úvraťovej železnice vo Vychylovke je úspešne ukončená

Na historickom unikáte sa dokončila rekonštrukcia takmer 2 km železničky.

 

V skanzene Vychylovka v Novej Bystrici na Slovensku bol vo štvrtok (20.10.2022) slávnostne odovzdaný zrekonštruovaný úsek výnimočnej Historickej lesnej úvraťovej železnice. Stalo sa tak za účasti predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej a poľských partnerov projektu Interreg – Obec Rajcza a Rímskokatolícka farnosť sv. Wawrzyńca D.M. a sv. Kazimierza Królewicza v Rajczi. Rekonštrukcia HLÚŽ sa uskutočnila vďaka Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a projektu Spoločne v harmónii prírody, tela a duše, č. PLSK.01.01.00-SK-0100/17.

Rekonštrukciou prešiel jeden z úsekov železnice v dĺžke približne 2 km od stanice Kubátkovia po železničné depo pod stanicou Skanzen. Obnova sa týkala spodku a zvršku železnice, rovnako tak sa zrekonštruovalo aj nástupište v stanici Kubátkovia, úrovňové priecestia vrátane novej kabelizácie, a vznikla tiež odstavná koľaj v stanici Skanzen. Železnička vo Vychylovke je v súčasnosti jedinou fungujúcou úvraťovou železničkou v Európe a jednou z troch svojho druhu vo svete. Prevádzka na zrekonštruovanom úseku trati bude spustená v jarnej sezóne, po získaní potrebných povolení. Tešíte sa na jazdu?

V rámci projektu partneri - Obec Rajcza - vybudovala soľankové inhalatórium v Rajczi, a Rímskokatolícka farnosť sv. Wawrzyńca D.M. a sv. Kazimierza Królewicza v Rajczi vykonala rekonštrukciu historickej fary v Rajczi s cieľom vytvoriť múzejnú expozíciu.

Okrem toho bol projekt vo fáze realizácie sprevádzaný aj ďalším mäkkým opatrením, t. j. sympóziom „Kultúra, zdravie, sacrum v pohraničí”.

Hodnota FP projektu z EFRR je 1 726 243,74 EUR

Termin zakončenia projektu je 31.10.2022 r.

    Rekonštrukcia stavby Historickej lesnej úvraťovej železnice vo Vychylovke je úspešne ukončená Rekonštrukcia stavby Historickej lesnej úvraťovej železnice vo Vychylovke je úspešne ukončená Rekonštrukcia stavby Historickej lesnej úvraťovej železnice vo Vychylovke je úspešne ukončená Rekonštrukcia stavby Historickej lesnej úvraťovej železnice vo Vychylovke je úspešne ukončená Rekonštrukcia stavby Historickej lesnej úvraťovej železnice vo Vychylovke je úspešne ukončená Rekonštrukcia stavby Historickej lesnej úvraťovej železnice vo Vychylovke je úspešne ukončená