Región Beskydy: výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty

Dňa 26.06.2020 vedúci partner Združenie „Región Beskydy“ v rámci strešného projektu vyhlásil výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty, viď link http://www.euroregion-beskidy.pl/2020/06/26/kolejne-nabory-w-ramach-programu-wspolpracy-transgranicznej-interreg-v-a-polska-slowacja-2014-2020/