Rašeliniská vrchoviskové v súťaži RegioStars Awards 2018

Multimediálna mapa rašelinísk, experimentálne pracovisko vybavené mikroskopmi, simulátory – tým všetkým lákajú múzeá rašelinísk poľsko-slovenského pohraničia. Múzeá sa nachádzajú vo 2 objektoch kultúrneho dedičstva obnovených v rámci projektu: vo viac ako storočnej drevenej budove v Chochołowe v Poľsku zapísanej do zoznamu UNESCO a renesančnej fare na Oravskom hrade na Slovensku. Projekt doplnený mnohými mäkkými aktivitami zaručuje skutočnú cestu po kultúrnych a prírodných aspektoch rašelinísk pohraničia“ /fragment súťažnej prihlášky/

obrazek

S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že projekt s názvom „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“ realizovaný v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vybrala Európska komisia ako jeden z 21 finalistov spomedzi 102 projektov z celej Európy, ktoré súperia v súťaži RegioStars Awards 2018 na najoriginálnejšie a najinovačnejšie projekty spolufinancované z európskych fondov. Z Poľska sa do záverečnej fázy súťaže dostali len dva projekty.

Toto vyznamenanie má obrovský význam pre celý región poľsko-slovenského pohraničia, pretože múzeá rašelinísk v Chochołowe a v Oravskom Podzámku predstavujú ďalšiu etapu rozvoja rozpoznateľného a užívateľmi vysoko hodnoteného strategického turistického produktu pohraničia tvoreného niekoľkými desiatkami poľských a slovenských samospráv organizovaných v rámci Euroregiónu „Tatry“, čiže Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier.

Hlasovanie za najlepší projekt sa začína už 3. júla

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

Prosíme o Vaše hlasy a držte palce projektu!

obrazek