Rafał Baliński z Ministerstva pre fondy a regionálnu politiku: Chceli sme, aby o programe počuli milovníci behu

Chceli sme, aby o programe Interreg Poľsko - Slovensko 2014-2020 počuli milovníci behu, ktorí spolu s rodinami a priateľmi navštevujú Bežecký festival. Je to veľmi početná skupina ľudí v každom veku, ktorí majú radi aktívny oddych v lone prírody – zdôrazňuje Rafał Baliński, riaditeľ Odboru územnej spolupráce Ministerstva pre fondy a regionálnu politiku.

Máte nejaké signály o tom, ako vnímala beh slovenská strana?

Rafał Baliński: Beh 7 Dolín VisegRun with Interreg spoločne zahájili starosta slovenského Mníška nad Popradom a primátor mesta Piwniczna - Zdrój. Možnosť spoločného iniciovania cezhraničného behu bola veľmi pozitívne prijatá na slovenskej aj poľskej strane. Na záver sme spolu so zástupkyňou slovenského Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka odovzdali ocenenia víťazom počas záverečného ceremoniálu. Behu sa zúčastnili aj bežci zo Slovenska. Informácie o tom, že sa takého podujatie uskutoční, ako aj správy zo samotného behu boli uverejnené na stránke obce Mníšek nad Popradom. Beh mal veľký význam nielen pre poľské a slovenské inštitúcie spolupracujúce pri jeho príprave, ale aj pre miestnu komunitu. Toto cezhraničné podujatie sa ukázalo ako veľmi podarený nápad a dobrá príležitosť na posilnenie poľsko-slovenskej spolupráce.

Aké výhody môžu plynúť z organizácie cezhraničného behu?

– Naším cieľom bola propagácia programu Interreg Poľsko – Slovensko 2014-2020, ktorý slúži pohraničiu, miestnym komunitám z Poľska a Slovenska a návštevníkom. Chceli sme, aby sa o programe dozvedeli milovníci behu, ktorí prichádzajú na Bežecký festival s rodinami a priateľmi. To je početne veľmi veľká skupina ľudí v každom veku, ktorí majú radi aktívny oddych v prírode. Môžu ich zaujať turistické atrakcie, ktorých počet sa v pohraničí neustále zvyšuje vďaka prostriedkom, ktoré prostredníctvom programu investujeme do tejto oblasti behom posledných 15 rokov.

  obrazek

Celý rozhovor je dostupný na stránke Bežeckého festivalu a na stránke sądeczanin.info.