Publikácia „15 rokov programov Interreg v Poľsku“

66 medzinárodných projektov, 13 najaktívnejších prijímateľov, krásne fotografie a zaujímavé štatistické údaje nájdete v publikácii, ktorá bilancuje 15 rokov realizácie programov Interreg v Poľsku, a ktorú pripravilo Ministerstvo fondov a regionálnej politiky.

 

Album prezentuje najlepšie projekty z oblastí, ako sú: kultúra, vzdelávanie, životné prostredie, cestovný ruch, príp. inovačné riešenia. Viac na Portáli programov európskej územnej spolupráce a nástroja európskeho susedstva.