Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 v Dolnom Kubíne

Informujeme, že 20. októbra 2022 sa v Dolnom Kubíne uskutoční prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.

 

Hlavným cieľom stretnutia bude schválenie Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru, príručky programu, podmienok náborov, kritérií hodnotenia a výberu projektov (štandardné a FMP) ako aj predstavenie predpokladov komunikačnej stratégie programu. Zasadnutie bude sprevádzať diskusia venovaná schvaľovaným dokumentom.