Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru

Štátny tajomník ministra pre infraštruktúru a rozvoj, Marceli Niezgoda, predsedal prvému zasadnutiu Monitorovacieho výboru programu Poľsko-Slovensko 2014-2020. Zasadnutie sa konalo 29. apríla 2015 v Starom Smokovci na Slovensku. Program Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020 je jedným z prvých programov Európskej územnej spolupráce schválených Európskou komisiou. Počas stretnutia boli prijaté dokumenty umožňujúce ďalšie práce na implementovaní programu, vrátane dokumentov týkajúcich sa vlajkových projektov, Komunikačná stratégia ako aj príručka pre prijímateľov z oblasti informácie a propagácie.

obrazek

    Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru