Propagácia programu počas projektovej konferencie v Rzeszowe

Dňa 11. mája 2022 sa v Rzeszowe uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Aglomerácie v prihraničných oblastiach EÚ“, ktorá zhrnula realizáciu mikroprojektu „Silné aglomerácie – silné Karpaty“ v rámci prioritnej osi „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti“.

 

Počas konferencie boli o.i. prezentované efekty realizácie projektu a bol zdôraznený význam rzesowskej a prešovskej aglomerácie v cezhraničnom území.

Na podujatí sa zúčastnili pracovníci Regionálneho kontaktného bodu v Rzeszowe. Podrobnosti na webovej stránke EUS Podkarpatské.