Propagácia programu a projektov – zmeny a nové dokumenty

Na poslednom zasadnutí Monitorovacieho výboru, 10.-11. decembra 2019 v Rzeszowe, boli schválené zmeny v Komunikačnej stratégii a odsúhlasený Plán informačno – propagačných aktivít na rok 2020. Na našej webovej stránke sa taktiež objavila zaktualizovaná verzia Príručky pre prijímateľa.

 

Ešte pre tým, rozhodnutím Monitorovacieho výboru z dňa 6. novembra 2019, boli schválené zmeny v Pláne informačno – propagačných aktivít na rok 2019.

Na zasadnutí Monitorovacieho výboru  v Rzeszowe, boli schválené zmeny v Komunikačnej stratégii a odsúhlasený Plán informačno – propagačných aktivít na rok 2020.

Taktiež sme zaviedli zmeny v Príručka/pokyny pre prijímateľov a prijímateľov mikroprojektov ohľadom propagácie projektov podporovaných v rámci Programov EÚS 2014-2020.