Projekty s pozitívnym vplyvom na klímu a biodiverzitu poľsko-slovenského pohraničia

Vďaka európskym fondom sa bude financovať rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry, modernizovať záchranné služby, zabezpečovať zosuvy pôdy a chrániť biodiverzita populácií voľne žijúcich živočíchov. Monitorovací výbor programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 (MV) schválil štandardné projekty predložené v rámci výziev Klíma a Biodiverzita.

 

V rámci priority "K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie" v rámci výzvy na podporu biodiverzity MV schválilo projekt, ktorý združuje 19 partnerov. Ide o inovatívnu myšlienku, ktorá rozvíja model integrovaného prieskumu a monitorovania populácie s výmenou informácií o predátoroch - rysovi, vlkovi a medveďovi - vyskytujúcich sa v poľsko-slovenskom pohraničí. Pri realizácii projektu sa bude využívať umelá inteligencia.

V rámci tejto priority v klimatickej výzve MV schválil projekty rozvíjajúce zelenú a modrú infraštruktúru. Obce v poľsko-slovenskom pohraničí získajú nové dažďové záhrady, kvetinové lúky či zelené parkoviská. Vzhľadom na hornatú polohu prihraničných regiónov budú v rámci tejto priority chránené aj zosuvy pôdy. Záchranné služby v Poľsku a na Slovensku zasa získajú okrem iného nové vozidlá pre dobrovoľné hasičské zbory spolu s potrebným dovybavením jednotiek.

V rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 sú projekty sprevádzané vzdelávacími a propagačnými aktivitami, vďaka ktorým sa podarí zvýšiť informovanosť obyvateľov regiónu.

 

Podrobné informácie s popisom projektu nájdete v dokumentoch:

 Zoznam projektov schválených na financovanie Priorita I „K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie” Špecifický cieľ „Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia”_opisy projektov (pdf) 657.0 KB

 Zoznam projektov schválených na financovanie Priorita I „K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie” Špecifický cieľ „Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy”_opisy projektov (pdf) 807.0 KB