Programy EÚ zamerané na mladých ľudí – EYY 2022

Európska únia neustále podporuje rozvoj mladých ľudí. Osobitná pozornosť bola venovaná ich možnostiam v rámci Európskeho roka mládeže 2022.

 

Existuje veľa iniciatív, ktoré sa venujú mladým ľuďom. Avšak povedomie verejnosti o nich stále nie je vysoké. Tínedžeri a mladí dospelí si, žiaľ, často neuvedomujú možnosti, ktoré sa pred nimi otvárajú. A Európska únia ponúka rôzne formy rozvoja – vzdelávanie v rôznych krajinách, dotované workshopy, stáže v inštitúciách súvisiacich s Úniou....

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli propagovať niektoré z programov, ktoré sú k dispozícii mladým ľuďom, aby sme rozšírili potenciálnu skupinu záujemcov. Európske programy najčastejšie čiastočne alebo úplne dotujú rôzne výlety, návštevy a školenia. Každý, kto chce rozvíjať a rozširovať svoje zručnosti, má na to príležitosť.

Prvou z nami vybraných možností je iniciatíva pre 18-ročných. Projekt DiscoverEU ponúka možnosť spoznať Európu prostredníctvom zážitkov zo železničnej dopravy v rámci jedného bezplatného cestovného lístka Interrails. Nábory do tohto programu sa uskutočňujú niekoľkokrát ročne.

Chceli sme tiež zvýšiť povedomie o programe Erasmus+. Hoci o ňom pravdepodobne počul každý, nie každý vie, aké rozmanité možnosti ponúka. Najobľúbenejšie sú štipendiá na štúdium v zahraničí, ale to je len špička možností. Erasmus+ je tiež o školeniach, stážach alebo výmenných pobytoch medzi školami pre ľudí všetkých vekových kategórií. Stojí za to skontrolovať, aké rozvojové ponuky sú navrhnuté pre konkrétne skupiny.

Európska únia upozorňuje na bohaté skúsenosti, ktoré možno získať prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti. European Solidarity Corps spája jednotky, ktoré hľadajú dobrovoľníkov, a záujemcov o podporu rôznych iniciatív v Európe i mimo nej.

Mladí ľudia môžu využiť podporu aj na začiatku budovania svojej kariéry. Portal EURES umožňuje vyhľadávať voľné pracovné miesta v mnohých oblastiach a v rôznych častiach Európy. Pre záujemcov o stáže inštitúcie EÚ organizujú pravidelné nábory do svojich prevádzok. Okrem toho existuje univerzálna šablóna európskeho životopisu, ktorú je veľmi jednoduché pripraviť na stránke Europass.

Iniciatívou, ktorá je priamo spojená s naším programom, je dobrovoľníctvo IVY. Programy Európskej územnej spolupráce môžu hľadať ľudí na podporu svojej práce v rámci dobrovoľníckej činnosti. Úlohy pre dobrovoľníkov sa prideľujú podľa miestnych potrieb. Stojí za to preverovať aktuálne potreby cezhraničných aktivít s cieľom zapojiť sa do európskej integrácie v praxi.

Odporúčame vám tiež pozrieť si webovú stránku Európskeho roka mládeže. V rámci osláv môžu mladí ľudia vyjadrovať svoje názory, pripomienky a návrhy, ktoré sa zohľadnia pri rozhodovaní inštitúcií Únie. V rámci European Youth Year bola vytvorená aj platforma #OurFutures, prostredníctvom ktorej môžete zverejniť svoj príbeh a nadviazať dialóg s ostatnými Európanmi.

    Programy EÚ zamerané na mladých ľudí – EYY 2022 Programy EÚ zamerané na mladých ľudí – EYY 2022