Program školení pre potenciálnych žiadateľov v I. prioritnej osi programu.

Nižšie nájdete rámcový program školení pre žiadateľov v I. prioritnej osi. Začiatok školení vo Wisle, Muszyne, Krasiczyne, Belej i Poprade bude o rovnakej hodine. Prosíme, aby ste sa oboznámili s programom.

Zároveň Vám pripomíname, že počas školení zabezpečujeme obed. Doprava, ubytovanie a prípadné ďalšie občerstvenie je vo vlastnej réžii účastníkov.