Program Poľsko – Slovensko podporuje dedičstvo pohraničia

V Krakove dnes štátny tajomník Ministerstva rozvoja Adam Hamryszczak slávnostne podpísal päť zmlúv pre projekty realizované v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2014 -2020. Na ceremónii, ktorá sa uskutočnila v Malopoľskom vojvodskom úrade, sa okrem štátneho tajomníka zúčastnili malopoľský vojvoda Józef Pilch a generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove Ivan Škorupa.

Podporovanie cezhraničných iniciatív z oblasti kultúry a ochrany životného prostredia je kľúčovým prvkom budovania trvalých partnerských vzťahov medzi Poliakmi a Slovákmi. Zmluvy, ktoré som dnes podpísal, sú prvými projektmi z oblasti dedičstva, ktoré sa budú realizovať v rámci nového výhľadu programu Interreg Poľsko Slovensko 2014 - 2020. Prajem veľa úspechov pri realizácii a ďalšiu, prehlbujúcu sa spoluprácu v poľsko-slovenskom pohraničí,“ – uviedol štátny tajomník Ministerstva rozvoja Adam Hamryszczak.

Podpísané zmluvy sa týkajú prvých projektov schválených na zasadnutí monitorovacieho výboru programu vo februári tohto roka. Sú medzi nimi, okrem iného projekty predstavujúce pokračovanie cezhraničnej spolupráce z predchádzajúcej edície programu (roky 2007 – 2013) a spojené s 500. výročím reformácie evanjelickej cirkvi na Orave a v Sliezsku. Program prispeje k vzniku moderných produktov cestovného ruchu určených priaznivcom peších výletov, k otvoreniu múzeí prezentujúcich kultúrne dedičstvo regiónu a k využitiu rašelinísk, ktoré sú jedinečné v európskom meradle. Všetky projekty sa majú zrealizovať pred koncom októbra 2018. Nižšie sú predstavené hlavné predpoklady piatich, dnes podpísaných projektov.

1. Projekt: Budatín-Strumień: spolupráca v pohraničí 2. etapa

- vedúci partner: Žilinský samosprávny kraj, partner projektu: obec Strumień
- hodnota finančného príspevku: 1 151 633,79 eura

Tento projekt je príkladom pokračovania spolupráce v oblasti pohraničia, ktorá sa začala ešte v predchádzajúcom programovom období v rokoch 2007 – 2013. Obnova parku okolo historického zámku v Budatíne, spojená s komplexnou modernizáciou podzemia barokovej radnice v Strumieni znamenala začiatok mnohoročnej spolupráce partnerov zo Žiliny (Slovensko) a obce Strumień (Poľsko) v oblasti cestovného ruchu a kultúry. Ďalším krokom v upevňovaní partnerských vzťahov je druhá etapa cezhraničnej spolupráce. V rámci projektu je naplánovaná rekonštrukcia dvoch kultúrnych pamiatok, ktoré sa nachádzajú v poľsko-slovenskom pohraničí: hospodárska budova Budatínskeho zámku (vznikne tam expozícia drotárskeho remesla), a na poľskej strane – najstaršia radnica v Sliezsku, ktorá sa nachádza v Strumieni (budova získa novú multimediálnu miestnosť). Partneri vytvoria mobilnú aplikáciu propagujúcu spoločné kultúrne pamiatky a blížiace sa podujatia v regióne pohraničia. Okrem toho budú partneri spoločne organizovať cezhraničné kultúrne podujatia, ako napríklad Poľsko-slovenské dni remesla v Budatíne alebo Medzinárodný deň tradícií v Strumieni.

2. Spoločne putujeme už 500 rokov

- vedúci partner: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Dolný Kubín, partner projektu: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Cieszyne
- hodnota finančného príspevku: 736 130,92 eura

Projekt predpokladá poľsko-slovenskú spoluprácu v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, a najmä sakrálneho umenia. V rámci cezhraničných kultúrnych aktivít sa budú realizovať podujatia spojené so spoločnou cestou počas takmer 500 rokov – 500. výročie reformácie cirkvi. Spoločnú históriu priblížia aj tematické výlety na miesta „lesných kostolov“, kde sa v čase protireformácie konali tajné bohoslužby, ktoré slúžili poľskí a slovenskí duchovní (prelom 17. a 18. storočia). V rámci rekonštrukčných prác chcú partneri zreštaurovať kostol v Dolnom Kubíne, a v kostole v Cieszyne sa chcú venovať konzervácii pamiatkových náhrobných dosiek a adaptácii dvoch miestností na knižnicu; naplánovaná je aj modernizácia Múzea protestantizmu.

3. Vandrovanie bez plecniaka využitie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia

- vedúci partner: Združenie Karpatský euroregión Poľsko, partner projektu: Združenie Karpatský euroregión Slovensko Juh
- hodnota finančného príspevku: 558 511,20 eura

Projekt je určený najmä priaznivcom peších výletov. Partneri najskôr vykonajú inventarizáciu chodníkov, prírodných atrakcií a turistických objektov, aby neskôr vytvorili mobilnú aplikáciu a webovú stránku „Vandrovanie bez plecniaka“, ktorá bude turistom ukazovať zaujímavé miesta a pomáhať im pri organizácii oddychu. Okrem toho partneri zorganizujú školenia pre osoby a inštitúcie z odvetvia cestovného ruchu, natočia seriál, budú sa zúčastňovať na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu a zorganizujú podujatia propagujúce pešiu turistiku „bez plecniaka“ na obidvoch stranách hranice.

4. Vytvorenie podmienok pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva na poľskej a slovenskej Orave

- vedúci partner: obec Lipnica Wielka, partner projektu: obec Bobrov
- hodnota finančného príspevku: 586 731,83 eura

Lipnica Wielka a Bobrov ležia v bezprostrednej blízkosti na obidvoch stranách poľsko-slovenskej hranice. Patria do oravského regiónu, ktorý bol v minulosti z politických príčin rozdelený na poľskú a slovenskú časť. Obidve obce sa vyznačujú kultúrnym a prírodným bohatstvom. Projekt predpokladá spoluprácu dvoch obcí na účel propagácie vidieckych oblastí poľsko-slovenského pohraničia a rozvoja miestnych produktov cestovného ruchu. V rámci investície v vznikne v obci Lipnica Wielka Centrum miestneho produktu s amfiteátrom, tribúnami, námestím Piotra Borowého a výstavnými stánkami) a v obci Bobrov – múzeum približujúce históriu a dedičstvo Oravy. V týchto objektoch sú naplánované poľsko-slovenské spoločenské a kultúrne podujatia, spolutvorené miestnym obyvateľstvom vrátane detí a starších osôb. Cieľom organizovaných podujatí je prehĺbenie integrácie Poliakov a Slovákov a obohatenie vzájomných vzťahov.

5. Vrchoviskové rašeliniská európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia

- vedúci partner: obec Czarny Dunajec, partner projektu: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
- hodnota finančného príspevku: 1 058 699,96 eura

Rašeliniská sú poľsko-slovenským prírodným unikátom v európskom meradle. Vychádzajúc zo spoločných prírodných zdrojov a so zámerom udržateľne využívať bohatstvo pohraničia plánujú partneri z Poľska a Slovenska realizáciu priekopníckeho nápadu v európskom meradle – vybudovanie dvoch prírodovedných múzeí v pohraničí s multimediálnymi expozíciami venovanými rašeliniskám. V Poľsku v drevenej historickej budove v centre obce Chochołów, na Slovensku – v renesančnej fare na nádvorí Oravského zámku. Okrem toho obec Czarny Dunajec vybuduje dva úseky pešo-cyklistických chodníkov (s dĺžkou 3,68 km) vedúcich k rašeliniskám. Na turistov budú čakať dve miesta na oddych – jedným z nich bude zreštaurovaný storočný vagón úzkokoľajovej železnice. Spoločné aktivity zahŕňajú okrem iného aj organizáciu vedeckého seminára na tému rašelinísk v PL-SK pohraničí, vydanie série publikácií či výrobu animovaného filmu o rašeliniskách.

Pozrite si krátku reportáž z ceremónie, ktorú vyrobil Žilinský samosprávny kraj.

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek