Program na obdobie 2021-2027 predložený Európskej komisii!

Návrh programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko na roky 2021-2027 bol predložený 25. marca 2022 Európskej komisii.

 

Ešte pred tým ešte 10. marca 2022, Výbor pre európske záležitosti Rady ministrov súhlasil s účasťou Poľska v programe a 23. marca 2022 bol program schválený vládou Slovenskej republiky

Dobré vzťahy so susedmi sú základom stability, prosperity a mieru v Európe. Preto EÚ zriadila osobitné programy Interreg, z ktorých financuje cezhraničnú spoluprácu medzi členskými  krajinami. Dnes vláda schválila program spolupráce Slovenska s Poľskom. Z rozpočtu takmer 130 miliónov eur za zdroj ERDF budeme v nasledujúcich rokoch financovať projekty, ktoré zlepšia život ľudí v pohraničí, podporia turizmus, prinesú lepšie dopravné spojenie medzi oboma krajinami - uviedla vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová. 

Návrh programu – na stiahnutie

Zdroj: Vicepremiérka Remišová: Na projekty cezhraničnej spolupráce s Poľskom pôjde 130 miliónov eur | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)