Program Interreg Poľsko - Slovensko na Európskom kongrese miestnych samospráv

V dňoch 6. - 7. marca sa v Mikolajkách konal 8. európsky kongres miestnych samospráv. Ide o platformu na výmenu názorov a miesto stretnutia predstaviteľov samospráv, regionálnych elít so zástupcami štátnej správy, mimovládnych organizácií a podnikateľskej sféry.

 

V rámci kongresu zástupcovia Centra pre európske projekty poskytli informácie o európskych fondoch a programoch spolupráce Interreg, vrátane programu Interreg Poľsko-Slovensko. Na návštevníkov čakali informačné materiály a publikácie o poľsko-slovenskom pohraničí.

Riaditeľ CPE Dr. Leszek Buller sa zúčastnil na panelovej diskusii s názvom "Medziregionálna spolupráca na východnej hranici EÚ", v rámci ktorej sa diskutovalo o vplyve vojny na Ukrajine na rozvoj pohraničia a o tom, ako možno cezhraničné projekty využiť na posilnenie sociálnej a hospodárskej spolupráce v súčasnom období.

Počas uplynulých siedmich ročníkov sa Európsky kongres miestnych samospráv stal jedným z najdôležitejších miest stretnutí a diskusií o otázkach miestnych samospráv v celej Európe.

 

Stánok CPE

Panelová diskusia

Programový stánok