Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici

 

Traja zástupcovia Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika sa zúčastnili jedného z najdôležitejších ekonomicko-politických podujatí v regióne Strednej a Východnej Európy – Ekonomického fóra v Krynici. Tohtoročný, XXVIII. ročník Ekonomického fóra, ktoré sa konalo v dňoch 4. – 6. septembra, zhromaždil známych predstaviteľov sveta politiky, obchodu a médií a umožnil pozvaným hosťom oboznámiť sa s ich názormi, a to vďaka bohatému programu diskusných panelov.  

Medzi rôznorodými témami panelov nechýbali aj tie, ktoré sa týkajú nás –  otázka územnej spolupráce a rozvoja pohraničia. O výsledkoch infraštrukturálnych projektov, vplyve interkultúrnosti na rozvoj pohraničia a o vyrovnávaniu sociálno-ekonomických rozdielov na území pohraničia sa diskutovalo počas panelu „Cezhraničná spolupráca na južnej a západnej hranici Poľska”, ktorý moderovala Vedúca Spoločného technického sekretariátu Programu Interreg Poľsko-Slovenská republika, Pani Dominika Wieczorek. Počas diskusie slova sa ujali Páni: Rafał Baliński – Riaditeľ Oddelenia územnej spolupráce v Ministerstve investícií a rozvoja, Štefan Bieľak – Primátor Mesta Spišská Belá, Krzysztof Kolanowski a Paweł Kurant – zastupujúci Spoločný technický sekretariát Programu spolupráce Poľsko-Sasko a Dawid Lasek – Predseda Združenia Karpatský euroregión Poľsko. Tento panel, organizovaný Programom Interreg Poľsko-Slovenská republika, umožnil zaujímavú výmenu názorov medzi členmi diskusného panela, a pokiaľ ide o zhromaždené publikum dúfame, že prispel aj k zvýšenému záujmu témou pohraničia.

Významným podujatím tohtoročného Fóra bolo slávnostné udeľovanie cien pre karpatské projekty, počas ktorého cenu získali dva vynikajúce projekty Programu Interreg Poľsko – Slovenská republika: „Trasa Valašskej Kultúry” a „Karpatské nebo”. Riaditeľ Centrum európskych projektov Pan Leszek Buller udelil cenu za projekt „Trasa Valašskej Kultúry”, ktorú v mene početných partnerov projektu prijala Pani Agnieszka Pieniążek zo Združenia pre rozvoj a propagáciu podkarpatského regiónu PRO CARPATHIA. Cenu získal aj projekt „Karpatské nebo”, ktorého zástupcom bol poľský koordinátor projektu Pan Robert Bury, a cenu udelil Pán Zygmunt Berdychowski, Predseda Programovej rady Ekonomického fóra.

Počas celého Fóra bolo možné oboznámiť sa s informáciami o Programe cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika, a to vďaka prítomnosti expertiek Programu a veľkému množstvu informačných a propagačných materiálov, dostupných na stánku Programu v pavilóne Nowy Dom Zdrojowy.

Viac informácií ohľadne ocenených projektov nájdete na adrese https://sk.plsk.eu/-/zo-zivota-projektov-trasa-valasskej-kultury a na https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/sukcesdziekife/strony/karpackie_niebo.aspx

 

obrazek

    Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici Program Interreg Poľsko – Slovenská republika na Ekonomickom fóre v Krynici