Program Interreg PL-SK partnerom II. Slovenského fóra

5. februára 2020 sa v Jasionke pri Rzeszowe bude konať II. Slovenské fórum. Program Interreg Poľsko-Slovensko je partnerom udalosti a bude prítomný počas panelových diskusií a IV. Východných trhov.

 

Druhá edícia fóra bude určená blízkym vzťahom oboch krajín s prihliadnutím na doterajšiu spoluprácu a súčasné geopolitické podmienky. Hostia Slovenského fóra sa budú sústrediť na téme cezhraničnej spolupráce, životného prostredia, vzdelania, rozvoju turistiky a infraštruktúry ale aj na potrebe zosilnenia kultúrnych vzťahov.

Panelu „Susedia spoza Tatier – cezhraničná spolupráca“, ktorého partnerom je program, sa zúčastnia o. i.:

  • Rafał Baliński, Riaditeľ Oddelenia územnej spolupráce v Ministerstve fondov a regionálnej politiky – riadiacej organizácie programu
  • Bogusław Waksmundzki, člen Monitorovacieho výboru Programu Interreg Poľsko-Slovensko, Predseda rady zväzu Euroregión „Tatry“, viceprednosta Nowotarského okresu.

Program Interreg PL-SK budú počas IV. Východných trhov reprezentovať:

Regionálny kontaktný bod Podkarpatského vojvodstva a Karpatský euroregión.

Viac informácií na strane Fóra a na Facebooku.