Prílohy (25)

PRÍLOHA 1. Zoznam oprávnených žiadateľov 3.04.2017.pdf

pdf 404 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 2. Partnerská zmluva 31.03.2016.pdf

pdf 570 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 2. Partnerská zmluva_word.docx

docx 157 KB

PRÍLOHA 3. Ukazovatele výstupu a výsledku v jednotlivých prioritných osiach a miery jednotlivých ukazovateľov výstupu 06.09.2017.pdf

pdf 550 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 4. Pokyny na vypracovanie ekonomickej a finančnej analýzy.zip

zip 5.34 MB

PRÍLOHA 5. Pomoc de minimis a štátna pomoc v programe 09.04.2018.pdf.pdf

pdf 748 KB

PRÍLOHA 6. Uzly v dopravnej sieti v programe 31.03.2016.pdf

pdf 925 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 7. Príručka_Info Promo 31.03.2016.pdf

pdf 1.01 MB

Archívne verzie (1)

Príloha č. 8 - Príručka k procesu verejného obstarávania pre slovenský...20.02.2018.pdf

pdf 1.11 MB

Prilohy k PkP_VO.zip

zip 281 KB

Priloha 9 Kritériá hodnotenia projektov_27.04.2017.pdf

pdf 963 KB

PRÍLOHA 10. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 06.04.2018.pdf

pdf 778 KB

PRÍLOHA 10.1. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - štátna pomoc 06.04.2018.pdf.pdf

pdf 779 KB

Archívne verzie (1)

10.1_PRÍLOHA Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - štátna pomoc

xls 39 KB

PRÍLOHA 11. Postup_SL2014_20.02.2018.pdf

pdf 609 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 11_1 Žiadosť o pridelenie_zmenu prístupu pre osobu oprávnenú v rámci SL2014.docx

docx 33 KB

PRÍLOHA 12 Zásady spolufinancovania projektov 26.10.2016.pdf

pdf 416 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 13. Žiadosť_zmeny_STS.docx

docx 331 KB

PRÍLOHA 13. Žiadosť_zmeny_VP.docx

docx 331 KB

PRÍLOHA 14. Prirucka FMP_26 10 2017 01.03.2018.pdf

pdf 813 KB

PRÍLOHA 14.1 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na strešný projekt_03.07.2017.pdf

pdf 982 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 14.2 Partnerská zmluva na realizáciu strešného projektu_03.07.2017.pdf

pdf 917 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 14.3 Podrobné kritériá hodnotenia Strešných Projektov.pdf

pdf 86 KB

PRÍLOHA 15. Špecifické pravidlá pre trojstranné projekty 17.08.2017.pdf

pdf 534 KB

Register zmien Príručky_máj 2016.pdf

pdf 687 KB