Prílohy (26)

PRÍLOHA 1. Zoznam oprávnených žiadateľov 3.04.2017.pdf

pdf 404 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 2. Partnerská zmluva_23_04_2018.pdf

pdf 419 KB

PRÍLOHA 2. Partnerská zmluva_word_23_04_2018.docx

docx 144 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 3. Ukazovatele výstupu a výsledku v jednotlivých prioritných osiach a miery jednotlivých ukazovateľov výstupu 06.09.2017.pdf

pdf 550 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 4. Pokyny na vypracovanie ekonomickej a finančnej analýzy.zip

zip 5.34 MB

PRÍLOHA 5. Pomoc de minimis a štátna pomoc v programe 09.04.2018.pdf.pdf

pdf 748 KB

PRÍLOHA 6. Uzly v dopravnej sieti v programe 31.03.2016.pdf

pdf 925 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 7. Príručka_Info Promo 31.03.2016.pdf

pdf 1.01 MB

Archívne verzie (1)

Príloha č. 8.2. - Príručka k procesu VO pre slovenských prijímateľov 06.06.2018.pdf

pdf 964 KB

Prilohy k PVO verzia 1.1.zip

zip 309 KB

Archívne verzie (1)

Priloha 9 Kritériá hodnotenia projektov_27.04.2017.pdf

pdf 963 KB

PRÍLOHA 10. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 06.04.2018.pdf

pdf 778 KB

PRÍLOHA 10.1. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - štátna pomoc 06.04.2018.pdf.pdf

pdf 779 KB

Archívne verzie (1)

10.1_PRÍLOHA Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - štátna pomoc

xls 39 KB

PRÍLOHA 11. Postup_SL2014_20.02.2018.pdf

pdf 609 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 11_1 Žiadosť o pridelenie_zmenu prístupu pre osobu oprávnenú v rámci SL2014.docx

docx 33 KB

PRÍLOHA 12 Zásady spolufinancovania projektov 26.10.2016.pdf

pdf 416 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 13. Žiadosť_zmeny_STS.docx

docx 331 KB

PRÍLOHA 13. Žiadosť_zmeny_VP.docx

docx 331 KB

PRÍLOHA 14. Prirucka FMP_30.04.2018..pdf

pdf 797 KB

PRÍLOHA 14.1 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na strešný projekt_27.06.2018.pdf

pdf 977 KB

PRÍLOHA 14.1 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na strešný projekt_27.06.2018.docx

docx 163 KB

PRÍLOHA 14.2 Partnerská zmluva na realizáciu strešného projektu_03.07.2017.pdf

pdf 917 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 14.3 Podrobné kritériá hodnotenia Strešných Projektov.pdf

pdf 86 KB

PRÍLOHA 15. Špecifické pravidlá pre trojstranné projekty 17.08.2017.pdf

pdf 534 KB

Register zmien Príručky_máj 2016.pdf

pdf 687 KB