Prílohy (24)

PRÍLOHA 1. Zoznam oprávnených žiadateľov 3.04.2017.pdf

pdf 404 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 2. Partnerská zmluva 31.03.2016.pdf

pdf 570 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 3. Ukazovatele výstupu a výsledku v jednotlivých prioritných osiach.pdf

pdf 547 KB

PRÍLOHA 4. Pokyny na vypracovanie ekonomickej a finančnej analýzy.zip

zip 5.3 MB

PRÍLOHA 5. Pomoc de minimis a štátna pomoc v programe.pdf

pdf 715 KB

PRÍLOHA 6. Uzly v dopravnej sieti v programe 31.03.2016.pdf

pdf 925 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 7. Príručka_Info Promo 31.03.2016.pdf

pdf 1.01 MB

Archívne verzie (1)

ZAL_8_Zásady zadávania zákaziek_16.03.2017.pdf

pdf 894 KB

Priloha 9 Kritériá hodnotenia projektov_27.04.2017.pdf

pdf 963 KB

PRÍLOHA 10. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 31.03.2016.pdf

pdf 586 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 10.1. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - štátna pomoc 31.03.2016.pdf

pdf 690 KB

10.1_PRÍLOHA Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - štátna pomoc

xls 39 KB

PRÍLOHA 11. Postup_SL2014.pdf

pdf 639 KB

PRÍLOHA 12 Zásady spolufinancovania projektov 26.10.2016.pdf

pdf 416 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 13. Žiadosť_zmeny_STS.pdf

pdf 644 KB

PRÍLOHA 13. Žiadosť_zmeny_STS.docx

docx 331 KB

PRÍLOHA 13. Žiadosť_zmeny_VP.pdf

pdf 641 KB

PRÍLOHA 13. Žiadosť_zmeny_VP.docx

docx 331 KB

PRÍLOHA 14. Prirucka FMP_03.07.2017.pdf

pdf 1.05 MB

PRÍLOHA 14.1 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na strešný projekt_03.07.2017.pdf

pdf 982 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 14.2 Partnerská zmluva na realizáciu strešného projektu_03.07.2017.pdf

pdf 917 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 14.3 Podrobné kritériá hodnotenia Strešných Projektov.pdf

pdf 86 KB

PRÍLOHA 15. Špecifické pravidlá pre trojstranné projekty 17.08.2017.pdf

pdf 534 KB

Register zmien Príručky_máj 2016.pdf

pdf 687 KB