Príloha 11 k Príručke pre prijímateľa

Informujeme, že príloha 11 k Príručke pre prijímateľa bola zmenená, tj. Postup na vymenovanie osôb oprávnených pracovať v SL2014 v rámci projektu. Aktualizovaný dokument je na tejto stránke. Tiež sme doplnili editovateľnú verziu Žiadosti o pridelenie/zmeny prístupu pre osobu oprávnenú v rámci SL2014.

Prosíme o oboznámenie sa so zmenami a použita aktuálnych dokumentov.


obrazek