Pridajte sa k Spoločnému sekretariátu programu Interreg Poľsko - Slovensko!

Do nášho dynamického tímu v Krakove hľadáme dvoch spoľahlivých, angažovaných a otvorených ľudí, ktorí sú nadšení pre prácu v medzinárodnom prostredí.

Osoby, ktoré zamestnáme ako projektových špecialistov, budú okrem iného zodpovední za:

  • hodnotenie a monitorovanie projektov,
  • poskytovanie poradenstva a informácií o realizácii projektov, podávanie správ a monitorovanie realizácie projektov vrátane otázok týkajúcich sa rozpočtu,
  • kontakt s inštitúciami zapojenými do realizácie programu.

Prihlášky v anglickom jazyku s uvedením referenčného čísla, vrátane životopisu a motivačného listu, zasielajte do 5. mája 2024 e-mailom na e-mailovú adresu Centra pre európske projekty: rekrutacja@cpe.gov.pl.

Podrobné informácie, okrem iného aj o potrebnom vzdelaní, skúsenostiach a zručnostiach, ktoré od uchádzačov očakávame, a o podmienkach zamestnania nájdete v pracovnej ponuke:

 Pracovna ponuka (pdf) 248.0 KB