Pri plánovaní rozsahu projektu má byť infraštruktúra/objekt hlavným bodom/výsledkom projektu a chodník jeho doplnením, alebo je potrebné sústrediť sa na chodník, pričom ten má byť hlavným, a infraštruktúra/objekt doplnkovým výsledkom?

V Príručke pre prijímateľa je upresnená problematika infraštruktúry: „Rekreačná infraštruktúra musí byť doplnením turistických chodníkov(napr. vyhliadkové miesta), musí zaisťovať pohodlnú cestu k nim (napr. parkoviská, tzv. park and ride), zlepšovať ich atraktivitu pre rôznorodé potreby.“