Prezentácie zo školenia pre prijímateľov

Predstavujeme Vám prezentácie zo školenia pre prijímateľov projektov schválených monitorovacím výborom programu Interreg Poľsko – Slovensko v decembri 2019.

Materiály na stiahnutia nájdete nižšie. 

Prezentácie v dostupnej forme pre osoby so zdravotným postihnutím sú prístupné na požiadanie - kontakt@plsk.eu.