Prezentácie zo školenia pre potenciálnych prijímateľov pre II. prioritnú os.

Všetkým účastníkom školenia v Žiline ďakujeme za aktívnu účasť a zapojenie sa do diskusií.

Zároveň si môžete pozrieť prezentácie zo školenia a krátku fotoreláciu.


    Prezentácie zo školenia pre potenciálnych prijímateľov pre II. prioritnú os. Prezentácie zo školenia pre potenciálnych prijímateľov pre II. prioritnú os. Prezentácie zo školenia pre potenciálnych prijímateľov pre II. prioritnú os. Prezentácie zo školenia pre potenciálnych prijímateľov pre II. prioritnú os. Prezentácie zo školenia pre potenciálnych prijímateľov pre II. prioritnú os. Prezentácie zo školenia pre potenciálnych prijímateľov pre II. prioritnú os. Prezentácie zo školenia pre potenciálnych prijímateľov pre II. prioritnú os. Prezentácie zo školenia pre potenciálnych prijímateľov pre II. prioritnú os. Prezentácie zo školenia pre potenciálnych prijímateľov pre II. prioritnú os.