Prezentácie zo školenia 11.12.2018

 

Milí prijímatelia,
 
týmto Vám dávame do pozornosti prezentácie, ktoré odzneli na školení pre štandardné projekty v rámci I. prioritnej osi „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ Programu  INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 zo dňa 11. decembra 2018.
 
Zverejnené prezentácie nájdete na tomto odkaze:
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-pl-sk2014-2020/regionalny-kontaktny-bod.html