Prekonávanie prekážok v pohraničných regiónoch – verejné konzultácie EK

Do 20. septembra 2020 trvajú verejné konzultácie Európskej komisie o prekonávaní prekážok v pohraničných regiónoch.

 

Cieľom konzultácií je: 

  • získanie komplexného obrazu pokroku dosiahnutého za posledné roky, 

  • identifikácia prekážok, ktoré naďalej sťažujú rozvoj pohraničia.  

Zhromaždené informácie poslúžia na sformulovanie odporúčaní budúcej politiky pre pohraničné regióny. 

Kľúčová je účasť všetkých zainteresovaných strán – zástupcov verejného sektora (vrátane miestnych orgánov), súkromného sektora, vedy, cezhraničných organizácií, ako aj individuálnych občanov. 

Odkaz na stránku, na ktorej sú prístupné podrobnejšie informácie, a kde môžete vyjadriť svoj názor, nájdete tu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/overcoming_crossborder_obstacles 

Budeme radi, ak sa zapojíte do konzultácií.