Pozývame vás na informačno-propagačné stretnutie do Węgierskej Górky

17. júna t.r. vo Węgierskej Górke (Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka, Os. XX-lecia II RP 12) sa uskutoční promočno-informačné stretnutie pod názvom Spoznajte možnosti, ktoré ponúka Program Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027!, organizované Regionálnym kontaktným bodom Programu v Sliezskom vojvodstve. Stretnutie bude spojené s workshopmi na tému participácie.

Účastníci podujatia získajú informácie okrem iného o špecifikách programu Interreg Poľsko - Slovensko, o aktivitách, ktoré je možné realizovať, a o potenciáli pohraničia. Stretnutie budú viesť pracovníci Oddelenia rozvoja a transformácie regiónu Kancelárie maršalka Sliezskeho vojvodstva a Tímu Krajinných parkov Sliezskeho vojvodstva.

Druhá časť stretnutia bude mať charakter workshopov venovaných participácii. Participácia, teda aktívne zapojenie zainteresovaných strán do procesu prípravy žiadosti, v Interreg Poľsko - Slovensko sa týka štandardných projektov z priority 3. Kreatívne a aktívne turistické pohraničie. Správne realizovaná umožňuje pripraviť projekt vysokej kvality, lepšie reagujúci na reálne potreby príjemcov a je odmeňovaná v rámci hodnotenia kvality.

V súvislosti s blížiacimi sa výzvami na štandardné projekty v témach týkajúcich sa klímy, biodiverzity a turistiky a kultúry, zvlášť pozývame zástupcov inštitúcií zaujímajúcich sa o financovanie v uvedených oblastiach. Po stretnutí odporúčame konzultovať projektové nápady. Záujem o konzultácie prosíme nahlásiť pri registrácii na stretnutie.

Účasť na podujatí je bezplatná.

Stretnutie bude prebiehať v poľštine.

Elektronická registrácia trvá do 11. júna t.r. Odporúčame vyplniť formulár, ktorý je dostupný tu: EWT 2021-2027 - Zapraszamy na spotkanie pn. Poznaj możliwości jakie stwarza Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027! (slaskie.pl)