Pozývame na konferenciu „Spoločne meníme pohraničie“ v Starom Sączi

Srdečne Vás pozývame na konferenciu zameranú na propagáciu programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014-2020 v Malopoľskom vojvodstve Spoločne meníme pohraničie, ktorá sa bude konať v Starom Sączi, 30. októbra 2018.

Cieľom konferencie je prezentácia prvých výsledkov projektov realizovaných v rámci programu v Malopoľskom vojvodstve, spoločná diskusia o našich cezhraničných skúsenostiach a načrtnutie perspektív cezhraničnej spolupráce po roku 2020.

 

V prílohe sa nachádza program konferencie.

Účasť na konferencii je bezplatná.

Konferenciu organizuje Maršalkovský úrad Malopoľského vojvodstva v rámci projektu technickej pomoci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014-2020.

 

Účasť na konferencii nahlasujte do 25. októbra 2018. (štvrtok) na e-mailovú adresu: grzegorz.first@umwm.pl