Pozvánka na účasť v súťaži „Európske fondy cez objektív”

Srdečne vás pozývame na IX. ročník Súťaže reklamných spotov Európske fondy v obraze. Súťaž sa uskutoční v rámci umeleckého festivalu filmových tvorcov Camerimage, ktorý sa koná od 10. do 17. novembra 2018 Bydgošči.

Do súťaže je možné prihlásiť filmy/spoty v dvoch kategóriách. Informačno-propagačný alebo reklamný film/spot týkajúci sa programu/priority/aktivity spolufinancovaných z európskych fondov v rámci finančného výhľadu 2014-2020, informujúci o európskych fondov alebo propagujúci európske fondy:
1. kategória – do 45 sekúnd
2. kategória – do 3 minút

Reklamné spoty spolu s PRIHLÁŠKOU je potrebné zasielať ONLINE do 8. októbra 2018, do 22:00 hod. na stránke: https://goo.gl/vve576

Viac podrobností nájdete v dokumentoch priložených nižšie.