Pozvánka na predloženie ponúk na vykonanie prieskumu „Strednodobé hodnotenie programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020“

Ministerstvo investícií a rozvoja pozýva na predkladanie ponúk na vykonanie prieskumu Strednodobé hodnotenie programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko Slovensko 2014-2020. Cieľom hodnotenia je posúdenie účinnosti aktivít implementovaných v rámci všetkých prioritných osí a analýza ich účinkov a vplyvu na spoločenský a hospodársky život obyvateľov oblasti podpory.

Podrobné informácie a súťažné dokumenty sú dostupné na webovej stránke Verejného informačného bulletinu Ministerstva investícií a rozvoja: https://miir.bip.gov.pl/publiccontracts/view/14194

obrazek