Pozvanie na Deň Európy do Těšína

Srdečne vás pozývame na oslavy 20. výročia vstupu Poľska do Európskej únie, ktoré sa uskutočnia 1. mája na Hradnom návrší v Českém Tesíne, v čase od 13:00 do 18:00.

Na účastníkov čaká množstvo atrakcií, vrátane workshoptov, koncertov, hudobno-tanečných zábav a súťaží o znalosti o Európskej únii a Európskych fondoch. Organizátor zabezpečuje možnosť dopravy na udalosť bezplatným Európskym vlakom, ktorý vyrazí z hlavného nádražia v Katoviciach.

Všetkých záujemcov o program Interreg Poľsko - Slovensko pozývame na štand umiestnený v špeciálnej informačnej zóne o Európskych fondoch. Na účastníkov čakajú letáky, informácie o programe a cezhraničných projektoch realizovaných vďaka európskym prostriedkom.