Ponuka práce

Centrum európskych projektov hľadá kandidátov na 3 pozície v Spoločnom technickom sekretariáte programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko v Krakove: špecialista pre informáciu a propagáciu, projektový špecialista a finančný špecialista. Opis jednotlivých pozícií, požiadavky, ako aj všetky iné podrobnosti sa nachádzajú v nižšie uvedených prílohách.

Osoby, ktoré sa o túto ponuku zaujímajú a spĺňajú požiadavky uvedené v inzeráte (referenčné čísla CPE-III-2/2016 – financial officer; CPE-III-3/2016 – infromation officer; CPE-III-4/2016 project officer ) žiadame, aby doručili svoju prihlášku najneskôr do 9. septembra 2016 (piatok) na adresu:

Centrum Projektów Europejskich

ul. Domaniewska 39 A

02-672 Warszawa

alebo elektronickou cestou na adresu: rekrutacja@cpe.gov.pl

Životopis a motivačný list by mali byť dodatočne odoslané aj v elektronickej verzii na adresu: ksurma@plsk.eu a peter.balun@land.gov.sk

Druh pracovného pomeru je plný úväzok podľa poľského zákonníka práce. Podrobné informácie týkajúce sa ponuky žiadajte od pani Justyny Byczek, e-mailová adresa:  justyna.byczek@cpe.gov.pl a v kópii p. Katarzyny Surma, e-mailová adresa:  ksurma@plsk.eu.