Podujatie „Interreg 2021 – 2027 – možnosti spolupráce ponad hranice“

Ministerstvo fondov a regionálnej politiky pozýva na on-line podujatie „Interreg 2021 – 2027 – možnosti spolupráce ponad hranice“!

 

Konferencia sa bude konať 19. októbra 2021. Bude to dobrá príležitosť pre oboznámenie sa so stavom prípravy nových programov Interreg a s oblasťami, v ktorých bude možné získať finančný príspevok. Okrem plánov do budúcna budú tiež prezentované výsledky programov z rokov 2014 – 2020.

Prijímatelia budú prezentovať svoje projekty v kontexte sprievodných motívov stretnutia, ako:

  • inovatívnosť,
  • kapitalizácia/komplementarita,
  • prostredie
  • a dostupnosť.

Budú tiež prezentovať svoje skúsenosti s realizáciou medzinárodných projektov.

Záujemcov o účasť na podujatí prosíme o vyplnenie prihlášky. Termín na podávanie prihlášok uplýva 14. októbra 2021 o 16:00 hod. Počet miest na podujatí je obmedzený. Na stránke bude dostupný online prenos.

Viac informácií, agenda a formulár prihlášky na stránke EÚS.