Podpora pre Bieščady v rámci programu Interreg

Máme za sebou konferenciu otvárajúcu Program pre Bieščady, ktorú zorganizovalo Ministerstvo investícií a rozvoja 1. októbra 2018 v Polańczyku. Podujatie mimoriadneho významu pre región, keďže v rámci spomenutého programu sú naplánované konkrétne investície, ktoré prispejú k rozvoju tejto oblasti tým, že sa stane priaznivá pre obyvateľov, ako aj pre podnikateľov.

Jedným z významných bodov programu konferencie bolo podpísanie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre dva projekty – „Hory bez hraníc integrácia siete chodníkov v cezhraničnom produkte cestovného ruchua Otvárame bránu Karpát. Kultúrne dedičstvo Karpatského oblúka v novom vydaní. Tieto projekty získali podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko Slovensko. Okrem toho bol ocenený iný projekt programu Porta Rusica z Polonín do Bieščad, ktorý dostal blahoprajný list z rúk štátneho tajomníka Ministerstva investícií a rozvoja pána Adama Hamryszczaka.

Prinášame vám fotoreportáž z konferencie a informácie o spomenutých projektoch. Článok so zhrnutím konferencie Program pre Bieščadynájdete na webovej stránke Ministerstva investícií a rozvoja

obrazek


    Podpora pre Bieščady v rámci programu Interreg Podpora pre Bieščady v rámci programu Interreg Podpora pre Bieščady v rámci programu Interreg Podpora pre Bieščady v rámci programu Interreg Podpora pre Bieščady v rámci programu Interreg Podpora pre Bieščady v rámci programu Interreg