Podpísanie zmluvy v Głogowe Małopolským

Podpísanie zmluvy v Głogowe Małopolskom

Dňa 15. októbra 2018 bola v Głogowe Małopolskom podpísaná zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre projekt z prostriedkov programu Interreg Poľsko – Slovensko. Projekt je zameraný na kultúrny a náboženský cestovný ruch mesta Spišské Podhradie a mesta Głogów Małopolski.

Na slávnosti sa zúčastnili: zástupca ministra Adam Hamryszczak, primátor slovenského mesta Spišské Podhradie Michal Kapusta, primátor Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, spišský diecézny biskup Štefan Sečka a člen vedenia Podkarpatského vojvodstva Stanisław Kruczek.

Projekt „Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské podhradie a Głogów Małopolski“ je odpoveďou na problémy pohraničia, t. j. zlý stav kultúrnych pamiatok a slabú infraštruktúru, ktoré sťažujú rozvoj cestovného ruchu v regióne.

Suma finančného príspevku pre tento projekt poskytnutého z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 1,1 mil. eur. Vďaka realizácii úloh naplánovaných v projekte budú objekty kultúrneho dedičstva v regióne revitalizované, zviditeľnené a sprístupnené návštevníkom, čo obohatí miestu turistickú ponuku. Naplánovaná je o. i. renovácia historického hlavného námestia v Głogowe Małopolskom, ktoré je jedným z najväčších hlavných námestí v Poľsku a revitalizácia Biskupskej záhrady v Spišskom Podhradí, ktorá je súčasťou pamiatkovej rezervácie Spišskej kapituly, zapísanej do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Informácie o tejto pre región dôležitej udalosti boli zverejnené v televízii a miestnych médiách:
https://radiovia.com.pl/aktualnosci/informacje-lokalne/glogowski-rynek-bedzie-zrewitalizowany
https://stooq.pl/n/?f=1257163
http://niezalezna.pl/240664-remont-starowki-w-glogowie-malopolskim
http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/27804/rynek-w-glogowie-malopolskim-bedzie-odnawiany-powstanie-fontanna

Ďalšie informácie sa nachádzajú na stránke Ministerstva infraštruktúry a rozvoja.
Pozývame Vás pozrieť si fotoreportáž z udalosti.

 

    Podpísanie zmluvy v Głogowe Małopolským Podpísanie zmluvy v Głogowe Małopolským Podpísanie zmluvy v Głogowe Małopolským Podpísanie zmluvy v Głogowe Małopolským