Plán informačných a propagačných aktivít za rok 2017

Monitorovací výbor programu Interreg Poľsko – Slovensko schválil 24. marca ročný plán informačných a propagačných aktivít na rok 2017. Plán určuje hlavné smery komunikácie zameranej na rôznych príjemcov programu.

V roku 2017 chceme osloviť čo najširší okruh potenciálnych žiadateľov a prijímateľov v poľsko-slovenskom pohraničí. O výhodách a prínose spolupráce chceme informovať jeho obyvateľov a turistov, ktorí navštevujú tento región.

Chceme aktívne podporovať žiadateľov pri efektívnej príprave projektov, prijímateľov pri ich účinnej implementácii a povzbudzovať záujem verejnosti o možnosti, ktoré projekty ponúkajú, – uviedol štátny tajomník Ministerstva rozvoja Adam Hamryszczak.

Ponuka programu na tento rok predpokladá viac ako 50 informačných stretnutí, školení, diskusných panelov a miestnych podujatí, na ktorých sa zúčastnia pracovníci spoločného technického sekretariátu programu. Vďaka veľkému počtu plánovaných aktivít navštívime od apríla do októbra 2017 každý týždeň nové miesto na mape programu.

Prvýkrát v histórii programu bolo zorganizované Partnerské fórum. Táto udalosť nasmerovaná na potenciálnych žiadateľov sa uskutočnila v dňoch 5.-6. Júna 2017. Dva dni intenzívnych workshopov pritiahli viac ako 245 účastníkov z Poľska a Slovenska. Workshopy boli vedené vysoko kvalifikovanými trénermi metódou Open Space Technology. Výsledky, vypracované počas Fóra, budú prepojené so školeniami v konkrétnych tematických okruhoch.

Uskutočnia sa aj stretnutia v menšom meradle, na rôznych miestach pohraničia. Budú zamerané na potenciálnych prijímateľov a ich hlavným cieľom bude pomôcť lepšie pochopiť predpoklady programu. Spoločný technický sekretariát, regionálne kontaktné body a euroregióny uskutočnia celkovo viac ako 20 školení pre viac ako 2 000 potenciálnych žiadateľov programu. Pre prijímateľov je zase naplánovaných približne 14 školení, na ktorých sa má zúčastniť viac ako 1 000 osôb. Aktuálne informácie a výzvach, organizovaných školeniach a miestnych podujatiach budú predstavené v tlači, na webovej stránke programu a prostredníctvom regionálnych kontaktných bodov a euroregiónov.

Chceme tiež povzbudiť obyvateľov pohraničia a turistov, ktorí ho navštevujú, aby objavovali zmeny, ktoré sú výsledkom cezhraničnej spolupráce. Jednou z príležitostí na odprezentovanie týchto prínosov bude Deň európskej spolupráce, organizovaný v 2. polovici septembra. Toto podujatie bude pozostávať z dvoch častí. Predpoludním odštartujú bežecko-cyklistické preteky a po ich ukončení budú koncertovať regionálne goralské kapely z Poľska a Slovenska.

Úplný zoznam je dostupný v pláne aktivít na rok 2017 a v pláne podujatí marec – december 2017 (v prílohe).

obrazek