Plán hodnotenia programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

Dokument

Plán hodnotenia programu

pdf 483 KB

Archívne verzie (1)