Oznámenie - zrušenie limitu 30 tis. EUR pre úspory po verejnom obstarávaní


Predstavujeme Vám ďalšie oznámenie zameraného na obmedzenie negatívnych účinkov pandémie koronovírusu COVID-19 na implementáciu projektov s poskytnutým finančným príspevkom z programu. Detaily navrhovaného riešenia sa nachádzajú v oznámení priloženom k tejto správe.