Oznámenie v súvislosti s pandémiou covid-19 pre mikroprijímateľov, ktorí realizujú mikroprojekty

V súvislosti so súčasnou situáciou spôsobenou vyhlásením stavu epidémie (SARS-CoV-2), ktorý môže ovplyvniť termín realizácie jednotlivých úloh v mikroprojektoch a vyvolať potrebu predĺženia doby trvania mikroprojektu (možné predĺženie na viac ako 18 mesiacov), čo môže spôsobiť problémy s finančnou likviditou partnerov, ktorí realizujú mikroprojekty, sa umožňuje častejšie podávanie Správ o realizácie mikroprojektov predkladaním čiastkových/dodatočných správ (v súlade s Oznámením pre prijímateľov, ktorí realizujú projekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, v súvislosti s pandémiou COVID-19) pri dodržaní pravidiel uvedených v Postupe.
 
Detaily v prílohe.