Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozície Project/Programme Officer, Administrative Officer oraz Information & Communication Officer

 

Spoločný technický sekretariát hľadá angažovaných a energických pracovníkov, ktorí sa zaujímajú o prácu v projektovom alebo programovom tíme. 

Prihlášky prosíme zasielať do 6. februára 2019. 

Bližšie informácie sú dostupné v prílohách nižšie.