Otvorenie Podkarpatskej filmovej cesty

 

Projekt GreenFilmTourism otvoril inšpiratívnu Podkarpatskú filmovú cestu v Bieszczadoch. Podujatie sa konalo od 24. do 26. júla a jeho súčasťou bolo množstvo atrakcií a zaujímavostí z filmového života tohto regiónu. Regionálny kontaktný bod v Rzeszowe zastupoval program Interreg PL-SK. 

Viac o podujatí