Otázky ohľadom generovania PDF verzie žiadosti v generátore

Vzhľadom na otázky týkajúce sa problémov s generovaním PDF verzie žiadosti by sme radi poskytli stručné vysvetlenie.

  • V súčasnosti je v Generátore evidovaný veľký počet pracovných žiadostí. Keď väčšina používateľov súčasne pracuje na svojich žiadostiach, môže dôjsť k preťaženiu servera, čo spomaľuje niektoré procesy generátora.
  • Pri práci so žiadosťou odporúčame prípravu podkladov v nástroji MS Office (Word, Excel) a následne tvorenie finálnej verzie v generátore. Funkcia generovania PDF verzií bola primárne vytvorená za účelom vytlačenia a podpísania finálnej verzie žiadosti, nie pracovných verzií. Takisto upozorňujeme, že pri pokuse o vytvorenie PDF nekompletnej žiadosti sa môžu vyskytnúť chyby pri generovaní.
  • Pri pokuse o vygenerovanie PDF je potrebné kliknúť na tlačidlo „Vytvoriť PDF“ len raz. Viacnásobné kliknutie tohto tlačidla môže zablokovať proces. V prípade problému s dlhým čakaním na generovaný dokument odporúčame vyčistenie cookies, reštart prehliadača, prípadne aj zmenu samotného prehliadača.

obrazek