Opätovné sprístupnenie generátora

 

Informujeme, že generátor žiadostí je znovu dostupný. Ďakujeme za trpezlivosť.