On-line stretnutie v rámci projektu „Otvorené múzeá"

Srdečne Vás pozývame na on-line stretnutie v rámci projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí” 17. mája 2021.

 

Tematika stretnutia

1. Priemysel voľného času s ohľadom na cestovný ruch v období pandémie a zmeny v tomto odvetví.

2. Produkt cestovného ruchu, jeho pozicionovanie a riadenie produktu cestovného ruchu v kontexte projektu „Otvorené múzeá (…)“

3. Prístupnosť produktov cestovného ruchu pre osoby s postihnutím – inovácie a marketing.

Agenda stretnutia:

10:00 – privítanie účastníkov a otvorenie stretnutia – Zdzisław Tohl riaditeľ Múzea Dwory Karwacjanów i Gładyszów (Kaštiele Karwacjanovcov a Gładyszovcov) - vedúceho partnera projektu,

10:05 – príspevky pozvaných hostí:

Rafał Marek, predseda Predstavenstva Krakowskiej Izby Turystyki (Krakovskej komory cestovného ruchu)

Daniel Bijata- expert pre slovenský trh služieb cestovného ruchu, spolupracujúci s Klastrom Orava a Národným portálom cestovného ruchu – Slovakia Travel

Martin Pavlik - zahraničný zástupca cestovného ruchu Slovenskej republiky v Poľsku z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Piotr Wiecha – expert, majiteľ rodinného zábavného parku „Rabkoland“.

10:40 – priestor pre otázky účastníkov stretnutia (projektových partnerov), diskusia

Odkaz umožňujúci pripojiť sa na stretnutie Vám bude zaslaný v termíne do 15. mája t. r. Odkaz bude zaslaný v neaktívnej podobe, jeho aktivácia nastane cca 30 minúť pred začiatkom stretnutia. Pripojenie na stretnutie je jednoduché. V prípade problémov ma kontaktujte telefonicky na čísle + 48 600 021 773, rada Vám pomôžem.

PRIEBEH STRETNUTIA: na platforme ZOOM bude možné klásť otázky počas diskusie alebo prostredníctvom chatu. Odporúčam aby ste si 10 - 15 min. pred stretnutím urobili krátky TEST pripojenia. Program ZOOM sa ovláda veľmi jednoducho, ale má limitovaný počet účastníkov. Súčasne sa môže stretnutia zúčastniť maximálne 25 účastníkov tzn., že môže byť pripojený uvedený počet počítačov. Pri každom počítači sa môže nachádzať ľubovoľný počet osôb. Nezabudnite na to, prosím.

Potvrdenie o účasti na stretnutí zašlite prosím na e-mailovú adresu: janikjanina1@gmail.com do dňa 15. mája 2021 do 16:00 hodiny.