Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste

Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste

Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste

Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 419 852,67 euro