O cezhraničnej spolupráci v hlavnom meste Podkarpatského vojvodstva

Predstavitelia samospráv a zástupcovia mimovládnych inštitúcií a organizácií z Poľska a Slovenska sa zúčastnili na konferencii, ktorá bola venovaná programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. V rámci konferencie sa uskutočnilo niekoľko panelov venovaných výsledkom a zaujímavým projektom realizovaným v rámci programu.

 

Vo finančnej perspektíve 2007-2013 bolo na realizáciu v rámci Programu PL-SK schválených 21 projektov, ktoré boli predložené žiadateľmi z územia podkarpatského vojvodstva. Výška finančného príspevku predstavuje celkovo viac ako 21,6 mil. eur.

V súčasnej perspektíve 2014-2020 bolo na realizáciu doposiaľ schválených 23 projektov s účasťou podkarpatských partnerov, a taktiež 61 mikroprojektov v rámci dvoch strešných projektov Karpatského Euroregiónu v celkovej hodnote viac ako 20 mil. eur.

obrazek     obrazek

Viac informácií na stránke Podkarpatského vojvodstva ako aj EÚS Podkarpatské.